Mercedes-Benz

Lợi ích

Một đầu mối liên lạc trực tiếp.

Giá ưu đãi hấp dẫn cho giải pháp hợp tác doanh nghiệp cũng như khách hàng đặc biệt.

Mạng lưới cung cấp dịch vụ toàn quốc.

Dịch vụ hậu mãi chăm sóc xe một cách chuyên nghiệp với chất lượng cao.

Lợi thế từ các chương trình xe đã qua sử dụng dành riêng cho việc phục hồi xe của khách hàng đặc biệt.

Dịch vụ toàn diện do các dối tác của chúng tôi cung cấp bao gồm giải pháp tài chính, thuê xe dài hạn, bảo hiểm xe hơi.

Lợi ích về hợp tác quốc tế toàn cầu qua Hợp Đồng Khung Quốc Tế.