Mercedes-Benz

Thông tin xe

Mẫu xe : C300 AMG
Năm sản xuất : 2018
Ngày đăng ký đầu tiên : 08/05/2019
Số km sử dụng : 60 km
Màu sắc : Đen / Đen
Giá : 1,880,000,000 VNĐ

Mẫu xe : E200
Năm sản xuất : 2017
Ngày đăng ký đầu tiên : 25/12/2018
Số km sử dụng : 6.500 km
Màu sắc : Xanh / Nâu
Giá : 1,940,000,000 VNĐ

Mẫu xe : E250
Năm sản xuất : 2016
Ngày đăng ký đầu tiên : 07/08/2018
Số km sử dụng : 14.200 km
Màu sắc : Bạc / Đen
Giá : 2,149,000,000 VNĐ

Mẫu xe : GLC200
Năm sản xuất : 2018
Ngày đăng ký đầu tiên : 25/12/2018
Số km sử dụng : 7.500 km
Màu sắc : Đen / Đen
Giá : 1,629,000,000 VNĐ

Mẫu xe : S450
Năm sản xuất : 2017
Ngày đăng ký đầu tiên : 23/10/2018
Số km sử dụng : 7.500 km
Màu sắc : Trắng / Nâu
Giá : 3,939,000,000 VNĐ