Mercedes-Benz
Võ Tuấn Anh
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0905818821
anh.votuan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Đặng Xuân Bình
Kinh doanh khối doanh nghiệp

Mobile: 0935396050
binh.nguyendangxuan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe cho khối doanh nghiệp
Trần Công Tuyên
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0933565369
tuyen.trancong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Phước Lộc
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0931333172
loc.ngophuoc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Duy Nguyện
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0935 66 60 71
nguyen.nguyenduy@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Phạm Văn Ngọc
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0971717999
ngoc.phamvan@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Ngô Thị Lương Nhung
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0915234937
nhung.ngothiluong@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới
Nguyễn Lê Như Ý
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0905235217
y.nguyenlenhu@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới, Tư vấn mua xe đã qua sử dụng
Dương Đức Sỹ
Kinh doanh xe mới

Mobile: 0935040393
sy.duongduc@andu.vn
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Contact Person for: Tư vấn mua xe mới